Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai – hoc247

Địa chỉ website là: https://hoc247.edu.vn.

Bình luận của bạn trên hoc247

Khi bạn truy cập và để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị ở trong biểu mẫu bình luận và đi kèm với địa chỉ IP cùng với chuỗi user agent giúp phát hiện ra tình trạng spam

Một chuỗi dạng ẩn danh sẽ được tạo từ địa chỉ email của bạn (hay được gọi là hash) có thể sẽ được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để tham khảo xem bạn có đang sử dụng dịch vụ này hay không. Các bạn tham khảo chính sách bảo mật chi tiết của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi đã chấp nhận bình luận của bạn, ảnh về tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai ở trong ngữ cảnh bình luận mà bạn gửi.

Chính sách về Media của hoc247

Nếu bạn đăng tải hình ảnh lên trang web, bạn cần tránh tải lên những hình ảnh có ghi dữ liệu vị trí được nhúng dạng (EXIF GPS) đi kèm. Khách khi truy cập vào trang web sẽ có thể tải xuống và giải nén bất kỳ các dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh đăng trên trang web.

Chính sách về Cookies hoc247

Nếu bạn thực hiện viết bình luận trong website, bạn có thể thực hiện một số thao tác cơ bản như nhập tên, nhập địa chỉ email, địa chỉ website (nếu có) trong cookie. Các thông tin này cần cung cấp nhằm giúp bạn không cần phải nhập thông tin nhiều lần trong quá trình viết bình luận khác. Cookie này sẽ được chúng tôi lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập ngay một cookie tạm thời để xác định rằng trình duyệt của bạn có cho phép chúng tôi sử dụng cookie. Cookie này sẽ không bao gồm các thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ ngay khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ tự động thiết lập một vài cookie để giúp lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn cách hiển thị tối ưu. Thông tin đăng nhập gần nhất sẽ được lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị của bạn gần nhất sẽ lưu trong một năm. Nếu bạn chọn lựa chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong vòng hai tuần. Nếu bạn thực hiện thoát tài khoản, thông tin cookie khi đăng nhập sẽ ngay lập tức bị xoá.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc công bố các bài viết, một bản cookie mới bổ sung sẽ được lưu ở trong trình duyệt. Cookie này không hề chứa các thông tin cá nhân và nó chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết mà bạn đã sửa. Nó sẽ tự động hết hạn sau 24 giờ.

Nội dung được nhúng từ các website khác

Các bài viết ở trên trang web này sẽ có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ như: video, các hình ảnh, bài viết, …). Nội dung khi được nhúng từ các trang web khác thì cũng hoạt động theo cùng một cách chính xác giống như khi khách truy cập vào trang web được nhúng.

Chúng tôi (hoc247) chia sẻ dữ liệu của bạn đối với ai

Dữ liệu mà bạn cung cấp (tên, email, website…) sẽ không được phép chia sẻ với bên thứ ba nếu chưa được sự cho phép của bạn.

Dữ liệu của bạn sẽ tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại các bình luận, các bình luận và siêu dữ liệu đi kèm của nó sẽ được giữ lại không giới hạn. Khi lưu trữ các bình luận của bạn hệ thống của chúng tôi có thể tự động nhận diện và chấp nhận bất kỳ các bình luận nào thay vì giữ chúng ở trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng khi đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp có trong hồ sơ người dùng của bạn. Tất cả các người dùng đều có thể xem, chỉnh sửa hoặc là xóa các thông tin cá nhân của họ ở bất kỳ thời điểm nào (ngoại trừ việc bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên của trang web cũng sẽ có thể xem và chỉnh sửa các thông tin đó nếu thấy cần thiết.

Các quyền nào của bạn đối với dữ liệu của mình trên hoc247

Nếu bạn đã có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại các nhận xét, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp tệp được xuất từ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể đưa ra yêu cầu đối với chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi hiện đang lưu giữ về bạn. Điều này sẽ không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu trữ phục vụ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc tính bảo mật.

Các dữ liệu của bạn trên hoc247 sẽ được gửi tới đâu

Các bình luận của bạn trên website (nếu bạn không phải là thành viên đã có tài khoản) có thể sẽ được kiểm tra thông qua hệ thống tự động phát hiện spam của chúng tôi.

5/5 (1 Review)
Back to top button