Tin Tức

in some asian countries the groom and bride ____ their wedding rings in front of the altar

5/5 - (1 bình chọn)

Giải đáp câu hỏi tiếng anh 10 mới

Lựa chọn điền đáp án đúng vào câu sau:

in some asian countries the groom and bride ____ their wedding rings in front of the altar

(Bản dịch nghĩa tiếng việt câu hỏi : ở một số nước Châu Á, chú rể và cô dâu ____ nhẫn cưới của họ trước bàn thờ)

A. change (Dịch nghĩa: Thay đổi)

B. exchange ( Dịch nghĩa: Trao)

C. give ( Dịch nghĩa: Đưa)

D. take (Dịch nghĩa: Lấy)

Trả lời câu hỏi:

Đáp án đúng: B

“in some asian countries the groom and bride exchange their wedding rings in front of the altar”

Một số câu hỏi tương tự các bạn có thể tham khảo

Viet Nam is a country situated in Asia, where many mysteries and legends (?).

A. origin (bản dịch: Nguồn gốc)

B. originate (bản dịch: bắt nguồn)

C. original (bản dịch: Nguyên bản)

D. originally (bản dịch: bắt đầu)

Đáp án chính xác: B

Giải đáp: Vị trí ô trống cần động từ

Bản dich đáp án khi trả lời: Việt Nam là một quốc gia ở Châu Á, nơi mà nhiều huyền thoại và bí ẩn bắt nguồn.

The British usually pay a lot of (?) to good table manners and are expected to use knives, forks and spoons properly.

A. money (bản dịch nghĩa: Tiền)

B. care (bản dịch nghĩa: Quan tâm)

C. attention (bản dịch nghĩa: chú ý)

D. compliment (bản dịch nghĩa: khen ngợi)

Đáp án chính xác: C

Giải đáp: Pay attention to ….. (dịch nghĩa: chú ý đến)

Bản dịch đáp án khi trả lời: Người Anh thường để ý nhiều đến những quy tắc tốt trên bàn ăn và thường xuyên sử dụng dao, dĩa và thìa.

Wedding ceremonies are (?) now than they used to be in the past

A. less complicated (bản dịch nghĩa: ít phức tạp hơn)

B. the most complicated (bản dịch nghĩa: phức tạp nhất)

C. as complicated (bản dịch nghĩa: phức tạp như vậy)

D. the least complicated (bản dịch nghĩa: ít phức tạp nhất )

Đáp án chính xác: A

Giải đáp: Câu so sánh kém với tính từ dài ta cần dùng “less” phía trước

Bản dịch đáp án khi trả lời: Lễ cưới bây giờ ít phức tạp hơn ngày xưa (ngày trước).

Related Articles

Back to top button